Геокултурни идентификации на българския театър през Възраждането

Драмата и сцената се откриват като феномени за българското общество едва през ХIХ век в периода на Танзимата в Османската империя, т.е. времето на предприети реформи от султанската власт за нейното европеизиране, или по-точно озападняване. Годините между обявяването на Гюлханския хатишериф през ноември 1839 г., до оповестяването на първата османска конституция през декември 1876 г., съвпадат с процесите и произведенията, които обобщаваме под етикета „български възрожденски театър“ – отначало като преводни пиеси за четене и училищни диалози, по-късно и като новосъздадени драматургични текстове и представления пред публика. Всъщност точно новият дух на озападняване на империята довежда и европейския тип театър в нея.

ВИЖТЕ ОЩЕ

ДРАМА И ДРАМАТУРГИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО: 3-то издание на New Stages Southeast на Гьоте-институт България

Гьоте-институт България е инициатор и организатор на един от най-интересните международни форуми в София напоследък – Фестивала за нова драматургия, който се провежда в рамките на регионалния проект на института за страните от Югоизточна Европа New Stages Southeast. През 2023 г. фестивалът се състоя за трети пореден път между 12-ти и 18-ти юни и беше под название „Драма и политика“.

Двата основни акцента на фестивалната програма тази година бяха Дискусионният модул, който включваше четири тематични дискусии – „Драматургия на протеста“, „Репертоарът – отражение на политическите драми“, „Драматургия на политическото“ и „Хоризонти на българската драматургия“, и срещата с Иван Вирипаев.

ВИЖТЕ ОЩЕ

ПАМЕТ, ФИКЦИЯ, РЕАЛНОСТ

Театрален дебат за спектакъла “Да яздиш облак”
Една от основните цели на СЦЕНАрт е да бъде пространство за дебат по съществени теми и въпроси на театъра и обществото и, специално, на начина, по който театърът рефлектира на ключовите проблеми на обществото и света днес. Дебатът „Памет, фикция, реалност“ беше провокиран от спектакъла „Да яздиш облак“ на известния режисьор на документални спектакли и визуален артист Раби Мруе (Ливан/ Германия), който беше показан на 4 юни в програмата на Световен театър в София 2023 и на 7 юни на Международния театрален фестивал „Варненско лято“. Модератор на дебата е театроведът Деница Езекиева

ВИЖТЕ ОЩЕ

Българо-норвежки семинар за Ибсен и пиесата му „Пер Гюнт“

На 13 януари в Аулата на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” се проведе българо-норвежки семинар за драматургията на Ибсен и специално за пиесата му “Пер Гюнт” (1867), рецепцията й в световен мащаб и българската й постановка в Театър „София“. Семинарът беше част от съвместен проект на Театър “София” и Центъра за изследване на творчеството на Ибсен към Университета в Осло, в сътрудничество с Факултета „Сценични изкуства“ на НАТФИЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ