Поглед към Международния Шекспиров фестивал в Йорк 2024

Освен с известния Йоркски средновековен цикъл мистерии (които впрочем могат да се гледат и в наши дни), красивият исторически град в северна Англия е и домакин на един вълнуващ нов форум. Тазгодишното издание на Международния Шекспиров фестивал в Йорк се проведе от 18 до 28 април и за шести път обедини местни театрални формации и институции, и национални и международни проекти. Имаше и българско участие на фестивала – пиесата “Завръщане във Витенберг“ по Шекспировия “Хамлет” от Георги Тенев и Иван Добчев в режисьорския прочит на Джейкъб Уорд.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

РЕЦЕНЗИИ

  

Поглед към Международния Шекспиров фестивал в Йорк 2024

Освен с известния Йоркски средновековен цикъл мистерии (които впрочем могат да се гледат и в наши дни), красивият исторически град в северна Англия е и домакин на един вълнуващ нов форум. Тазгодишното издание на Международния Шекспиров фестивал в Йорк се проведе от 18 до 28 април и за шести път обедини местни театрални формации и институции, и национални и международни проекти. Имаше и българско участие на фестивала – пиесата “Завръщане във Витенберг“ по Шекспировия “Хамлет” от Георги Тенев и Иван Добчев в режисьорския прочит на Джейкъб Уорд.

ДЕБАТИ

 

Геокултурни идентификации на българския театър през Възраждането

Драмата и сцената се откриват като феномени за българското общество едва през ХIХ век в периода на Танзимата в Османската империя, т.е. времето на предприети реформи от султанската власт за нейното европеизиране, или по-точно озападняване. Годините между обявяването на Гюлханския хатишериф през ноември 1839 г., до оповестяването на първата османска конституция през декември 1876 г., съвпадат с процесите и произведенията, които обобщаваме под етикета „български възрожденски театър“ – отначало като преводни пиеси за четене и училищни диалози, по-късно и като новосъздадени драматургични текстове и представления пред публика. Всъщност точно новият дух на озападняване на империята довежда и европейския тип театър в нея.

СЦЕНАрт

платформа за
театър и дебати

СЦЕНАрт стартира през февруари 2023 г. като онлайн медия, която:
  • Бързо и динамично ще отразява, коментира, рецензира, изследва и представя случващото се в българското театрално пространство днес в целия му спектър и разнообразие.
  • Ще бъде територия, на която да се обменят идеи и опит, да се представят и защитават различни гледни точки, да се води същински професионален диалог по актуалните въпроси на българския театър днес и на изпълнителските изкуства като цяло в локален и глобален мащаб.
  • Поставя като свой основен фокус своевременното и високопрофесионално коментиране от театроведи, театрални критици и театрални практици на театралната продукция в страната на принципа „на сутринта след премиерата“. Този принцип, заедно със стремежът да се отразяват и анализират спектакли и събития както от водещите сцени и компании в България, така и от театрите и независимите трупи в останалите градове, я отличава силно от съществуващите подобни (печатни и онлайн) издания у нас.
  • Ще бъде пространство за дебат по съществени теми и въпроси на театъра и обществото и, специално, на начина, по който театърът рефлектира на ключовите проблеми на обществото и света днес.
  • Ще предоставя професионално подбрана информация и коментар за значими премиери, спектакли и театрални събития на европейските и световните сцени.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
Главен редактор

НОВИНИ