Премиерите през месец МАРТ

С очакването на пролетта и в театралния афиш са заложени много нови изненади. През Март публиката ще има възможност да види разнообразни и вълнуващи заглавия, да се срещне с различни театрални естетики. Какво можем да очакваме?

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

РЕЦЕНЗИИ

 

ЕЛЕКТРА ТУК И СЕГА

В основата на спектакъла „Електра тук и сега“ на режисьорката Василена Радева и актьорите Елена Димитрова, Богдана Котарева, Мария Панайотова, Самуела-Ивана Церовска, Марио Василев, Васил Читанов и Иван Станчев е пиесата на Маргьорит Юрсенар „Електра или свалянето на маските”. Василена Радева изгражда театралния разказ на базата на лабораторна работа с актьорите и тяхното активно участие в процеса. Това детайлно вглеждане и в личностните връзка на актьорите с митологичния персонаж, и в текста на Юрсенар е резултат от почти едногодишната работа по спектакъла.

ДЕБАТИ

 

Българо-норвежки семинар за Ибсен и пиесата му „Пер Гюнт“

На 13 януари в Аулата на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” се проведе българо-норвежки семинар за драматургията на Ибсен и специално за пиесата му “Пер Гюнт” (1867), рецепцията й в световен мащаб и българската й постановка в Театър „София“. Семинарът беше част от съвместен проект на Театър “София” и Центъра за изследване на творчеството на Ибсен към Университета в Осло, в сътрудничество с Факултета „Сценични изкуства“ на НАТФИЗ

СЦЕНАрт

платформа за
театър и дебати

СЦЕНАрт стартира през февруари 2023 г. като онлайн медия, която:
  • Бързо и динамично ще отразява, коментира, рецензира, изследва и представя случващото се в българското театрално пространство днес в целия му спектър и разнообразие.
  • Ще бъде територия, на която да се обменят идеи и опит, да се представят и защитават различни гледни точки, да се води същински професионален диалог по актуалните въпроси на българския театър днес и на изпълнителските изкуства като цяло в локален и глобален мащаб.
  • Поставя като свой основен фокус своевременното и високопрофесионално коментиране от театроведи, театрални критици и театрални практици на театралната продукция в страната на принципа „на сутринта след премиерата“. Този принцип, заедно със стремежът да се отразяват и анализират спектакли и събития както от водещите сцени и компании в България, така и от театрите и независимите трупи в останалите градове, я отличава силно от съществуващите подобни (печатни и онлайн) издания у нас.
  • Ще бъде пространство за дебат по съществени теми и въпроси на театъра и обществото и, специално, на начина, по който театърът рефлектира на ключовите проблеми на обществото и света днес.
  • Ще предоставя професионално подбрана информация и коментар за значими премиери, спектакли и театрални събития на европейските и световните сцени.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
Главен редактор

НОВИНИ

ИНТЕРВЮТА