Отворена покана за обучение ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ ЗА ТЕАТЪР

Обучението е безплатно и в него ще могат да бъдат включени до десет човека.

Срок за подаване на заявки за участие и потвърждение от организаторите: от 10 до 17 ноември 2023 г. на antraktassociation@gmail.com или на телефон: 08895666304

Период и място на провеждане: от 18 до 20 ноември 2023 г., Съюз на артистите в България, Заседателната зала, пл. „Народно събрание“ 12

Обучението е предназначено за студенти и млади хора, обучаващи се или работещи в областта на театралната критика, журналистиката и арт мениджмънта, които имат желание да усвоят повече знания за изграждане на онлайн платформи за театър и поддържането и развитието им.

Обучението е организирано от екипа на Сдружение „Антракт“, който преди една година създаде и успешно поддържа и развива вече наложилата се в културното пространство онлайн платформа за театър и дебати СЦЕНАрт (https://scenart.eu/)

През трите дни на обучението ще има отделни ментори, специалисти в своята област, които ще разгледат с участниците  следните теми:

18 ноември – Режисьорът  и ПР‐специалистът Илко Ганев ще представи успешни стратегии за популяризиране и връзки с обществеността на специализирани онлайн платформи.

19 ноември – Операторът и специалист в областта на аудиовизуалното съдържание Павел Павлов ще представи основни умения за създаване на видеосъдържание за интернет – поведение пред камера и техники на заснемане на интервюта, на репортажи и други видео материали.

20 ноември – Театроведът Ангелина Георгиева ще въведе в основните принципи при изграждане на концепцията и съдържателна структура на специализирани онлайн платформи, както и на различни дигитални формати, предназначени за тях.

Същият ден в обучението ще се включи испециалист уебдизайнер и уебадминистратор, който ще запознае участниците с основни умения за изграждане и администриране на уебсайт.

Моля, изпращайте Вашите заявки до 17 ноември на адрес antraktassociation@gmail.com или се обадете на телефон 08895666304.

Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите на antraktassociation@gmail.com.

Обучението се провежда по проект СЦЕНАрт на Сдружение АНТРАК, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен гранд“ –  2022