ДИСКУСИЯ “ДРАМАТУРГИЯ НА СЦЕНИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДРАМАТА”

на тема

“ДРАМАТУРГИЯ НА СЦЕНИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ДРАМАТА”

ще се проведе
на 30 ноември,  четвъртък, от 10.00 ч.
в Голямата зала на Института за изследване на изкуствата,
Българска академия на науките

Пленарен доклад: проф. д.н. КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
Модератор: доц. д-р Румяна Николова
С участието на учени и докторанти от сектор „Театър“ на Института за изследване на изкуствата.

Дискусията е отворена и за студенти, театрали и хуманитаристи.
Дискусията е част от проекта „СЦЕНАрт“ на Сдружение АНТРАКТ, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Едногодишен гранд” – 2022