ЕКИП

НАШИЯТ ЕКИП

Камелия Николова е театровед, театрален изследовател и театрален критик. Следва българска филология в Софийския университет, след което завършва театрознание в НАТФИЗ. Специализира в Обществото за театрални изследвания в Лондон и в Университета в Глазгоу. Доктор по театрознание и доктор на науките (изкуствознание). Професор по история на европейския театър в Националната академия за театрално и филмово изкуство и професор по театрознание и български театър в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките, гост преподавател в български и чужди университети. Член-основател на Международната организация за европейска драма The Fence, член на Комисията за комуникации и публикации (РСС) на OISTAT и на Международната асоциация на театралните критици IATC. Автор е на 11 книги, между които „Другото имена модерния театър. Режисьорът“ (1995),“Експресионистичният театър и езикът на тялото“ (2000), „Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни“ (2004), „Британската драма 1945-1989“ (2009), „История на българския театър“, т. 4 (в колектив, 2011), Българският театър след 1989 и новата британска драма“ (2013, 2018), „Театърът в началото на ХХI век“ (2015), „Режисьорите в европейския театър“ (2021), както и на много студии и статии, публикувани на повече от десет езика. Главен редактор и член на редакционния екип в няколко специализирани български и чужди издания за изкуство, култура и театър сред които „Проблеми на изкуството“, „Homo Ludens” и „Годишник на НАТФИЗ“. Водещ на рубрика „Сцена“ в Литературен вестник. Носител на много награди за театрална теория и критика. Организатор, водещ и участник  в научни конференции и различни дискусионни формати в България, Обединеното кралство, САЩ, Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Германия.
Главен редактор на СЦЕНАрт.
Анита Ангелова завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Учи в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив, след което в продължение на една година следва „Печатни комуникации“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии. От 2022 г. е драматург в Театър „Българска армия“. Изявява се като театрален критик с рецензии, интервюта и отзиви в „Литературен вестник“, сп. „Кукларт“ и други печатни и електронни издания, както и като сътрудник и редактор за бюлетини и блогове на фестивалите „Нова българска драма“- Шумен, Международен театрален фестивал „Варненско лято“, Международен куклено-театрален фестивал „Пиеро“ – Стара Загора и др. 
Редактор на СЦЕНАрт.